Nadanie ziemi dla osadnika

Pisaliśmy już o zestawieniu osadników wraz z numerami przydzielonych działek, a teraz jeszcze przedstawiamy wzór aktu nadania ziemi dla osadnika.

   Osobiście widziałem taki oryginalny dokument tylko raz. W jaki sposób zachował się on w stanie niemal idealnym mimo wywózek na Syberię i trudnej wojennej tułaczki trudno odpowiedzieć. W 1939 roku, po wkroczeniu bolszewików, w wielu gospodarstwach zabezpieczono najważniejsze dokumenty i kosztowności. Część z nich była zapewne oddana na przechowanie do znajomych Ukraińców i dalszej rodziny.

Napiszcie własne historie, które dołączę do artykułu. Moi dziadkowie nigdy już nie wrócili nawet na chwilę do Sienkiewicz. Kiedy mój tata odwiedził w Krzemieńcu ciocię i wujka w 1967 przestrzeżono go przed próbą odwiedzenia Sienkiewicz z uwagi na ciągle niebezpiecznych banderowców.

A jednak Sienkiewicze!

Pamiętam jak parę lat ( a może już kilkanaście?) rozmawiałem korespondencyjnie z Panią Ewą Siemaszko.

Byłem świeżo po lekturze fragmentów pracy o ludobójstwie na Wołyniu, której była współautorką. Jak wspomnę to przy NASZYCH Sienkiewiczach pozostał znak zapytania gdyż brak było potwierdzonych danych co do statusu tego miejsca, a nawet wkradało się zwątpienie czy takie istniało. Upewniwszy się u rodzica i sięgnąwszy do pamięci postanowiłem to wątpliwość usunąć, ale ostatecznie i ja sam nie posiadałem żadnego dokumentu, który mógłby potwierdzić słowa. I nie dalej jak rok temu spotkawszy w Raciborzu wnuka osadnika wojskowego - Pana Drozda, na własne oczy zobaczyłem to świadectwo.

nagłówek świadectwa Szkoły Podstawowej w Sienkiewiczach

 

Pieczęć okrągła Szkoły Podstawowej w Sienkiewiczach

Prawda, że to zachwycające?

Ostatnio na kartach kresowych wolyn.ovh znalazł się dopisek świadczący o administracyjnym uregulowaniu nazwy osady Sienkeiwicze."WDW, Łuck, dn. 13 stycznia 1927 r.: Rozporządzeniem starosty krzemienieckíego z dn. 14 listopada 1926 r. Nr 39193/26 z gromady wiejskiej Duże Zahajce, gminy Dederkalskiej, wydzielono osadę wojskową powstałą na obszarze 765 ha i utworzono samodzielną gromadę wiejską pod nazwą "Sienkiewicze". Gromada ta obejmuje 66 gospodarstw i 258 mieszkańców."
I cóż wiecej potrzeba?

Nazwa Sienkiewicze

 Nie znam narodzin pomysłu nazwania Osady Wojskowej obok Zahajec Sienkiewiczami, ale warto przywołać ten moment choćby celem wyjaśnienia możliwych niedomówień i pomyłek.

Po pierwsze należy wspomnieć inną osadę wojskową w na Wołyniu, którą nazwano identycznie. Zwana gromadą znajduje się ona w gminie Świniuchy, powiatu Horochów.

http://wolyn.ovh.org/opisy/sienkiewicze-02.htm

 Inna miejscowość nadal pozostaje na terenie współczesnej Polski i znajduje się w w województwie podlaskim:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sienkiewicze

 Identyfikacji i przyporządkowania w związku z powyższym wymagają choćby poniższe trzy zdjęcia:

http://www.fotohistoria.pl/main.php?g2_itemId=70003

Był też znany wszystkim "KOP Sienkiewicze."