A jednak Sienkiewicze!

Pamiętam jak parę lat ( a może już kilkanaście?) rozmawiałem korespondencyjnie z Panią Ewą Siemaszko.

Byłem świeżo po lekturze fragmentów pracy o ludobójstwie na Wołyniu, której była współautorką. Jak wspomnę to przy NASZYCH Sienkiewiczach pozostał znak zapytania gdyż brak było potwierdzonych danych co do statusu tego miejsca, a nawet wkradało się zwątpienie czy takie istniało. Upewniwszy się u rodzica i sięgnąwszy do pamięci postanowiłem to wątpliwość usunąć, ale ostatecznie i ja sam nie posiadałem żadnego dokumentu, który mógłby potwierdzić słowa. I nie dalej jak rok temu spotkawszy w Raciborzu wnuka osadnika wojskowego - Pana Drozda, na własne oczy zobaczyłem to świadectwo.

nagłówek świadectwa Szkoły Podstawowej w Sienkiewiczach

 

Pieczęć okrągła Szkoły Podstawowej w Sienkiewiczach

Prawda, że to zachwycające?

Ostatnio na kartach kresowych wolyn.ovh znalazł się dopisek świadczący o administracyjnym uregulowaniu nazwy osady Sienkeiwicze."WDW, Łuck, dn. 13 stycznia 1927 r.: Rozporządzeniem starosty krzemienieckíego z dn. 14 listopada 1926 r. Nr 39193/26 z gromady wiejskiej Duże Zahajce, gminy Dederkalskiej, wydzielono osadę wojskową powstałą na obszarze 765 ha i utworzono samodzielną gromadę wiejską pod nazwą "Sienkiewicze". Gromada ta obejmuje 66 gospodarstw i 258 mieszkańców."
I cóż wiecej potrzeba?