Nadanie ziemi dla osadnika

Pisaliśmy już o zestawieniu osadników wraz z numerami przydzielonych działek, a teraz jeszcze przedstawiamy wzór aktu nadania ziemi dla osadnika.

   Osobiście widziałem taki oryginalny dokument tylko raz. W jaki sposób zachował się on w stanie niemal idealnym mimo wywózek na Syberię i trudnej wojennej tułaczki trudno odpowiedzieć. W 1939 roku, po wkroczeniu bolszewików, w wielu gospodarstwach zabezpieczono najważniejsze dokumenty i kosztowności. Część z nich była zapewne oddana na przechowanie do znajomych Ukraińców i dalszej rodziny.

Napiszcie własne historie, które dołączę do artykułu. Moi dziadkowie nigdy już nie wrócili nawet na chwilę do Sienkiewicz. Kiedy mój tata odwiedził w Krzemieńcu ciocię i wujka w 1967 przestrzeżono go przed próbą odwiedzenia Sienkiewicz z uwagi na ciągle niebezpiecznych banderowców.