Książkowe poszukiwania

"Z kresów wschodnich R.P. na wygnanie - opowieści zesłańców 1940-1946".

nakładem Ogniska Rodzin Osadników Kresowych - Londyn 1996.

Na stronie 374 znajduje się wspomnienie  w imieniu Stanisławy, Marii i Emilii Bułki, a na s.275 krótkie wspomnienie napisała Maria Kluz (Balawajder).

 

W drugiej książce tym samym nakładem pn "Z kresów wschodnich R.P. na stronie 343 znajduje się wspomnienie L. Szydłowskiego.