Historia Wołynia w TVP

Kto szuka ten znajdzie. Nie zawsze uda się natrafić na skądinąd ciekawe projekcje filmowe prezentujące historię Kresów. Dlatego nieocenionym okazuje się archiwum Telewizji Polskiej.

Tymczasem chciałbym zwrócić uwagę na jeden przykład takiego filmu.

Trudno mówić o zaletach tego filmu. Dla mnie największym walorem była znakomita inwokacja i epilog, który pięknie wyrecytował śp Gustaw Holoubek.

Widać niestety, że autorzy starający się o obiektywizm pozostali przy własnym stanowisku, a wypowiedzi zaproszonych do wypowiedzi gości budzą czasem zdumienie, tak jak wtedy kiedy słyszy się tezę o "zakusach imperialnych Polaków i sentymentach do Kijowa" (?! :D).

 

http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/wolyn-1943/wideo/bliscy-a-dalecy

 

PS: Ostatecznie, aby wyrobić sobie własny pogląd o jakości i przydatności tego filmu wystarczy skonfrontować to z wypowiedziami Ks Isakowicza i Pani Ewy Siemaszko, które dostepne są w tym samym folderze.