Nowe dokumenty archiwów dt kresów, osadników wojskowych i zesłanych na Syberię

Są tu spisy dawnych mieszkańcó kresów, deportowanych na Bliski Wschód, rozlokowanych na terenie ZSRR po "uwolnieniu"  miejsc zssyłki itp.

W dziale biblioteka serwisu http://www.wastan.pl/ pojawiły się spisy wcześniej nie publikowane  w internecie ( a bynamjmniej dla mnie niedostępne). Warto tam zerknąć i zrobić sobie zrzut na pamiątkę.