Nowe podejście ukraińskich historyków?

Wielokrotnie historycy polscy tłumaczyli ukraińskim, że utożsamianie ucisku społecznego pańszczyźnianych chłopów z uciskiem narodowym to błąd. Nie pomagało. I wreszcie cud się stał, jeden z ukraińskich historyków ze Lwowa coś jednak zrozumiał. Dlatego warto przeczytać. Polskie tłumaczenie w załączniku. 

http://zaxid.net/news/showNews.do?istoriya_nevdah_i_rizuniv&objectId=1374661