Hallerczycy

Wielu spośród osadników w Sienkiewiczach walczyło w szeregach Armii Hallera.

Mój dziadek Piksa, podobnie  jak wielu innych, zgłosił się na ochotnika do nowoformowanych jednostek we Włoszech. Stamtąd przetransportowano żołnierzy do Francji na doposażenie i wyszkolenie, a następnie w 1919 do Polski.


 

Nie znam szczegółów. ale wielce prawdopodobne, że podobnie jak ppr Abstorski służył w 12 Pułku Artylerii Polowej zwanej później Kresową, który w latach wojny polsko-bolszerwickiej był podległy 12-tej Dywizji Piechoty dowodzonej w tym czasie przez generała Mariana Żegoty-Januszajtisa.

Historia pułku jest dostępna w publikacji sprzed II WŚ

Wilekopolskiej Biblioteki cyfrowej ; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=31545&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=5DD13A6E6E47468AFCFAFAF8F9E4573C-73

 

 

uzbrojenie