Hallerczycy

Wielu spośród osadników w Sienkiewiczach walczyło w szeregach Armii Hallera.

Mój dziadek Piksa, podobnie  jak wielu innych, zgłosił się na ochotnika do nowoformowanych jednostek we Włoszech. Stamtąd przetransportowano żołnierzy do Francji na doposażenie i wyszkolenie, a następnie w 1919 do Polski.