Dorgi do wolności....

Różne były drogi do wolności osadników wojskowych z Sienkiewicz i ich dzieci.

Henryk Piksa wstąpił w 1943 roku na ochotnika do Armii Andersa i na stanowisku celowniczego walczył przez całą kampanię włoską właśnie w załodze takiego działa samobieżnego jak na załączonym zdjęciu (egzemplarz pamiątkowy w Muzeum WP z jednostki gen Maczka?)  w 7 Pułku Artylerii Konnej 2 Korpusu Polskiego we Włoszech.

sexton