Wieś Sienkiewicze w dokumentach urzędowych

Losy powojenne "wzbogacały" niejednokrotnie zniejształcając faktografię. Mój tata, który urodził się w Sienkiewiczach wielokrotnie przypominał, że wpisano mu w dowód osobisty rzecz nieprawdziwą jako miejsce urodzenia Zahajce, a to przez zacieranie śladów polskości na terenie Ukrainy i podporządkowanie polskiej administracji "nowemu porządkowi". Faktyczniew  legitymację szkolną i nawet ksiażeczkę wojskową miał wypisaną w. Sienkiewicze. Ale administracja publiczna w PRL opierała się na powojennych wykazach i sztampowo mimo portestów wpisywała Zahajce, a jako kraj urodzenia ZSRR mimo, że tata urodził się w 16 lipca 1935 we wsi Sienkiewicze wydzielonej administracyjnie z mjaątku Zahajce, w granicach ówczesnej II Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętam, że to zawsze go bolało.

Pierwszym dokumentem który już eksponowałem, który potwierdzał "obecnosć urzędową Sienkiewicz" była pieczęć okrągła z orłem na świadectwie ukończenia szkoły w Sienkiewiczach, które pokazał mi i pozwolił zeskanować "sąsiad" ;) - Adam Drozd - wnuczek Sekiety. Później natraiłem na przypis mówiący o podziale administracyjnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzisiaj natrafiłem na potwierdzenie w formie skanu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej "Wołyńskiego Dziennika Urzędowego". Jest to numer 1 z roku 1936 wydane w Łucku 4 stycznia 1936 roku. Tamże od strony 40 znjaduje się lista wszystkich gmin powiatu krzemienieckiego wraz z wykazem gminy Dederkały Wielkie, gdzie figuruje m in "wieś Sienkeiwicze". Kto chciałby zobacyzć osobiście polecam skan nr 85810 Jagiellonskiej Biblioteki Cyfrowej (niezbędna przeglądarka - wtyczna djvu). Niebawem postaram się zeskanować, a póki co link do dziennika urzędowego