Finansowanie gloryfikatorów banderowców zagwarantowane przez państwo?

Nawiązując do zapytania posła klubu KUKIZ'15 dwiadujemy się że:

"Brak jest podstaw prawnych do uzależniania przekazywania dotacji przyznawanych na realizację działań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (…) od poglądów lub ocen wydarzeń historycznych wygłaszanych przez osoby zaangażowane w działalność poszczególnych organizacji ubiegających się o wsparcie w ww. zakresie” - dostał w odpowiedzi z MSWiA Robert Winnicki. Zdaniem resortu takie działanie godziłoby w konstytucyjne prawo wolności wyrażania swoich poglądów.:

 

Źródło: sejm.gov.pl , ruchnarodowy.net