Inspiracje

Każdy z potomków osadników wojskowych z Sienkiewicz ma własne inspiracje poszukiwań.

Ważne, żeby ocalałe okruchy wspomnień o tym szczególnym dla nas miejscu i drogich nam ludziach nie zaginęły.