75-ta rocznica zagłady Osady Sienkiewicze

Aresztowanie i deportacja 10 lutego 1940 roku przez Sovietów było faktycznie zagładą Osady Sienkiewicze.

Wiadomości Telexpresu przypomniały to zdarzenie, ale oczywiście nikt się nie zająknął, kim byli wykonawcy tego rozkazu Stalina.

Rozkaz, który likwidował najbardziej patriotyczny element społeczeństwa polskiego, w granicach zagrabionych po 17 września ternach wschodnich II R,P wspierali ochoczo Ukraińcy - sąsiedzi, których potomkowie obecnie żądają dozbrojenia i dofinansowania w wojnie domowej i na rubieży wschodniej ze Sovietami.