Ten artykuł to tylko informacja, ale pożytek tego może być niemały

Instytut Pamięci Narodowej jest wykonawcą ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku "O grobach weteranów walk o wolność i niepodległośc Polski.
Ustawa obejmuje zarówno groby weteranów walk o niepodległość znajdujące się na terytorium Polski  jak i te poza jej granicami.

Wpis do ewidencji dokonuje się na wniosek zainteresowanych (oósb fizycznych i osób prawnych) w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa

http://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/kontakty

Żaby ułatwić ten proces warto skorzystać z dostępnych na stronach IPN formularzy - wniosków

wniosek w wersji word

wniosek w wersji pdf

Wydaje się że to ostatnia chwila aby zadbać o pamięć na naszych najbliższych, którzy ryzykowali własnym życiem  za ojczyznę.

PS: Jeśli ktoś przesle informację skróconą jak we wniosku moglbyśmy utworzyć stronę we wspomnieniami zmarłych.