Spis Rodzin Wojskowych przebywających w ZSRR

Kolejny dokument, który jest świadectwem czasów, a dla niektórych bezcenną informacją odznaczających w czasie i przestrzeni losy swoich najbliższych.

Ja pod numerem 9089 natrafiłem na zapis dotyczący mojej babci Teresy, ale "spotkałem" też adnotacje dotyczącą innych znajomych. Spis, nazywany też lista Rudnickiego (żołnierz, pracownik ambasady polskiej w Moskwie), został sporządzony na dzień 1 stycznia 1943 roku i zawiera kilkanaście tysięcy pozycji obejmujących informacje o rodzinach polskich żołnierzy i miejscu przebywania na terenie ZSRR. Spis nie jest kompletny i wielokrotnie zmieniany powstawał na podstawie danych zbieranych przez pracowników ambasady i głównie za pomocą tzw mężów zaufania celem ułatwienia kontaktu i ewentualnej pomocy rodzinom żołnierzy, którzy zgłosili się do służby. Dokument przechowuje Instytut Sikorskiego w Londynie, ale kopia dostępna jest również online.

Dla mnie okazał się ważny już choćby dlatego, że przez wiele lat sądziłem że babcia przebywała w latach wojny  w Taszkiencie, Republice Uzbekistanu. Tymczasem okazało się, że wprawdzie nie tak daleko, ale w innym mieście i w innym kraju.

Dodam także, że po latach braku dostępu do archiwów byłych republik ZSRR, poszczególne kraje otwierają swoje archiwa i udostępniają przechowywane od II WŚ informacje. Jeżeli nie dzieci, to może wnuki i prawnuki będą miały szanse poznać nieznane dotąd losy swoich bliskich?.

Jestem w trakcie studiowania tego dokumentu pod kątem obecności osadników z Sienkiewicz. Natrafiłem już na wpis dt rodziny Dudek pod numerem 2440, Pani Kaczmarczykowej Bronisławy (która tam przebywała jakiś czas z moją babcią) nr 4601.