Zbieramy ostatnie ślady naszych przodków, osadników i ich potomków

Proszę łaskawie o przesyłanie zdjęć płyt nagrobnych wraz z krótkim opisem położenia nagrobku i związku  rodzinnego z osadnikiem tych którzy już odeszli do Pana. W planie mamy organizację osobnego działu wspomnień gdzie będziemy gromadzili te wspominki.