Artur Abstorski

Na forum naszym to znane nazwisko. Pewnie jeszcze niejedna informacja uzupełni ten artykuł. Tymczasem jednak poprzestanę na wspomnieniu, że to jeden z bardziej znanych bohaterów wojny o niepodległość odznaczony krzyżem VM ("Zarys historji wojennej 12-go kresowego pułku artylerii polowej" s. 35) i nagrodzony podobnie jak inni mieszkańcy Sienkiewicz nadaniem ziemi rolnej w części byłego majątku Zahajce.

Koniec wędrówki po tym świecie zastał Pana Abstorskiego w Wielkiej Brytanii.

W naszych zasobach niedawno dzięki prawnukowi i za pośrednictwem Pana Adama znalazł się rzadki dokument sprzed wojny żony Pana Abstorskiego Ludmiły.

Zanim 17 września 1939 roku Polskę zaatakowały od wschodu wojska sovieckie listy proskrypcyjne polskich oficerów były już przygotowane i 17 września i w kolejnych dniach wszyscy, których aresztowano umieszczono w krzemienieckim więzieniu, a 10 lutego wraz z pierwszą wywózką wszyscy zostali wywiezieni na Syberię. Tam przebywali w odosobnieniu, a nieługo potem w sfingowanych procesach skazani na dodatkowe kary wywiezieni zostali do innych obozów ciężkiej pracy.

Dokument poniższy dokumentuje to zdarzenie.

 

 

/>

Na koniec prezentujemy zdjęcie najmłodszego pokolenia tej rodziny.