Skromne wspomnienia z Muzeum Wirtualne Kresy

 Stanisławy Łozińskiej córki osadnika z Orlego Gniazda (okolice Białozórki)

W serwisie wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia natrafiłem na nagrnie Pani Stanisławy z 2011 wraz ze wspomnieniem pobytu na zesłaniu w Pieszczance. Pani Stanisława pochodziła z rodziny osiadłej w Białozórce skąd część mieszkańców została wywieziona tym samym transportem co osadnicy z Sienkiewicz.

Wspomnienie z Pieszczanki

 

Wspomnienie Pana Ludwika Hajduka - syna osadnika z Mołotkowa (okolice Białozórki) - kilkanaście kilometrów na południe od Sienkiewicz

Pierwsze dni .. 17 września 1939