Edward Kawa nowym biskupem na Kresach

Korzystając z notatki w WIkipedii informuję, że 13-tego maja 2017 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej ze stolica tytularna Cilibia

Święcenia odbędą się 21-ego  czerwca 2017 we Lwowie. Głównym konsekratorem będzie Arcybiskup Mokrzycki, a współkonsekratorami arcybiskup nuncjusz apostolski na Ukrainie, oraz biskup diecezjalny Charkowa-Zaporoża.