Otwarcie szkoły powszechnej czteroklasowej w Sienkiewiczach.

To zapewne było  wydarzenie kiedy w starym domu Kaczmarczyków, dzięki ich hojności, a także dzięki społecznej pracy osadników wyremontowano budynek i przygotowano na potrzeby edukacyjne. Był rok 1930 (?) Przy tej okazji wykonano pamiątkową fotografię.

Ponieważ oprócz uczniów najważniejszymi w szkole sa nauczyciele to warto wspomnieć tych z fotografii. Odkąd pamiętam to przy każdej rozmowie wspominano Pana Wróblewskiego. Jednak  czy ten Pan (siedzi na ławce w marynarce w kratkę) to  Wróblewski trochę wątpię kiedy porównuję ze zdjęciem z 1938 roku.

Natomiast w opisie fotografii na odwrocie wyraznie wspomniana jest nauczycielka - Janina Słomińska (siedzi na ławce uśmiechnięta, pomiędzy nauczycielem, a księżmi). Może ktoś mógłby coś dodać na jej temat? Nie znane mi jest jej pochodzenia ani dalsze losy.

Edukacja od klasy V-tej do VIII była możliwa w pobliskich Zahajcach Wielkich.

Szkoła w sąsiadujących z Sienkiewiczami od wschodu wsi zamieszkałej głównie przez ukraińców Miziuryńce Jak widać na fotografii została wybudowana solidnie i prezentuje się chyba lepiej niż ta w Sienkiewiczach. Jest to chyba dobrym dowodem na to, że państwo polskie dbało o ukraińskich mieszkańców wcale nie mniej niż o sąsiadujących z nimi Polaków.

Korzystając z okazji wspomnijmy też Augustyna Kaczmarczyka [Pisałem uprzednio że na zdjęciu szkoły to ten Pan trzeci z lewej, ale w innym opisie wcale Pan Kaczmarczyk nie wystepuje tylko te Panią skrajnie z lewej stojacą opisano jako Kaczmarczykową).

Tak czy inaczej to państwo Kaczmarczykowie byli ofiarodawcami pierwszego budynku na cele szkolne i parceli na której był ulokowany.

 Pan Augustyn otrzymał jako osadnik przydział ziemi ok. 20 ha., a zatem nieco więcej niż najczęściej (12 ha). Pochodził on z Brzeska w Małopolsce.  W 1922 roku ożenił się z Bronisławą  (z d. Zabawa  z Lichwina pod Tarnowem).

 

Później na jej miejscu wybudowano korzystając z cegielni Balawejdera nowy budynek i to chyba ten własnie  został uroczyście  otwarty w  roku 1938. Zebrała się wówczas cześć osadników. Fotografie nowej szkoły w Sienkiewiczach oraz z okresu jej budowy znajdziecie w artykule "Nauczyciele w szkole w Osadzie Sienkiewicze".