Jeszcze słowo o aktach nadawczych

Ostatnie spotkanie z wnukiem Jana Nieczogłomskiego dostarczyło, jak wspominałem, wiele ciekawych dokumentów. Jednym z nich jest kopia aktu nadawczego wydanego przez Komisję Nadawczą nr 77 w Krzemieńcu 23 pazdziernika 1927 roku. Zapewne gdybym był w posiadaniu takiej informacji wcześniej pożytek byłby z tego bardziej praktyczny.

Mimo wszystko nadal stanowi interesujący przyczynek do dalszych poszukiwań.

Wynika z niego m in, że dla Pana Jana orzeczenie przydziału działki osadniczej nastapiło bezpłatnie 11 maja 1922 pod nr 12, a wpisane w protokole 14 tego samego miesiaca pod numerem 466. Inna ciekawa sprawa, że tę własność wydzieloną z majątku Zahajce Duże wpisano do księgi hipotecznej Sądu Okręgowego w Łucku pod numerem  5228, a na planie działka posiadała oznaczenie 73.

Pod aktem podpisał się Komisarz Ziemski Peszyński, a członkami Komisji byli: Włodzimierz Kalinowski, A Tokarzewski, Władysław Gronowski (mjr) i Maciejewski.